070 576 9999

𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐎̂́ 𝐐𝐔𝐘 𝐇𝐎𝐀̣𝐂𝐇 𝟏𝟗 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣i

🎯🎯 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐎̂́ 𝐐𝐔𝐘 𝐇𝐎𝐀̣𝐂𝐇
𝟏𝟗 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 (𝐓𝐓𝐓𝐌) 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

🌱Quy hoạch hệ thống Trung Tâm Thương Mại (TTTM) tỉnh Bình Dương : Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.
Trích báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050:
🌱 Xây mới 19 TTTM kết hợp theo mô hình TOD trên các trục và đường chính đô thị, tập trung vào hành lang đô thị, dịch vụ ven sông Sài Gòn, Sông Đồng Nai, đường Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến Metro 1 (Suối Tiên – Bình Dương); tuyến buýt nhanh BRT.

🌱 Loại hình TTTM chuyên doanh: Phát triển 08 TTTM chuyên doanh nguyên phụ liệu, OUTLET (01 TT kinh doanh nguyên phụ liệu; 03 trung tâm Outlet, 04 TTTM chuyên doanh).

🌱 Hình thành Khu Thương mại tự do (FTZ): Quy hoạch 01 khu thương mại tự do FTZ tại huyện Bàu Bàng (trên trục tuyến đường sắt đi qua huyện Bàu Bàng kết hợp khu 1.500 ha về phát triển văn hóa, thể thao).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.